Zimná údržba

Poskytujeme komplexnú zimnú údržbu 24/7 vrátane pohotovosti a posypového materiálu

Zimná údržba

 • Zimná údržba chodníkov je realizovaná v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta pre príslušnú mestskú časť alebo podľa individuálneho zadania majiteľa budovy
 • Zimná údržba zabezpečí schodnosť komunikácií, chodníkov a príjazdových ciest
 • Zimná pohotovosť 24/7 v mesiacoch november - marec
 • Ručné odhrabávanie snehu
 • Mechanické / strojové odhrabávanie snehu
 • Manipulácia a úprava snehu
 • Posyp proti poľadovici
 • Posyp proti mrznúcemu dažd’u
 • Zabezpečenie posypového materiálu
 • Rozbíjanie ľadu
 • Odvoz snehu
Zimná údržba

EFPROS

Odhrn snehu, posyp proti mrznúcemu dažďu a poľadovici vrátane pohotovosti 24/7